Dokument 2

                          STADGAR                                                          DROG och LIKABEHANDLINGSPOLICYN                               MBTK`S 10 MÅLSÄTTNINGAR